Lidmaatschap

  LET OP: Uw gegevens worden niet gebruikt of versterkt aan derden en blijven in het bezit van Wvwassenaar.

  Algemene Voorwaarden (Klik hier)
  Naam + Achternaam
  Straat
  Postcode + Woonplaats
  Geboorte datum:
  Telefoon nummer
  E-mailadres

  Selecteer uw wens:

  Boot gegevens
  Naam boot
  Lengte van de boot
  Diepgang boot
  Verzekering maatschappij
  Polisnummer

  HAVENKANTOOR
  Van Duivenvoordelaan 562
  2241TH Wassenaar
  070 5113 370

  HAVENCOMMISARIS
  Sander Daamen
  Email
  06 2509 0370

  BANKREKENING
  NL57 INGB 0001 363687

  LET OP:
  Nadat u het formulier hebt ingevuld, wordt er contact met u opgenomen voor een afspraak.
  Om het formulier/E-mail te ondertekenen en het entree geld te voldoen (€200,-)
  (Je lidmaatschap is definitief als het entree geld is overgemaakt)
  Voor de contributie en liggeld, ontvangt u een factuur van onze penningmeester.

  Het versturen van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met de statuten en reglementen.
  Deze staan op deze website.

  N.B. Zodra u kunt beschikken over een (lig)plaats in onze haven, bent u verplicht steigerdiensten te lopen.
  zie hiervoor de planning op deze website https://www.wvwassenaar.nl/steigerdiensten/

  Sander Daamen.