De watersport vereniging Wassenaar is opgericht op 28 april 1966 en exploiteert twee havens. De oudste haven is de dorpshaven met ongeveer 40 ligplaatsen. De buitenhaven is de laatste aanwinst en heeft ongeveer 200 ligplaatsen. In de buitenhaven is gelegenheid voor passanten om een periode in de haven te verblijven. Op de steigers zijn drinkwatertappunten aanwezig die gratis kunnen worden gebruikt. Op de steigers staan ook elektriciteitspalen. Iedere ligplaats heeft toegang tot een eigen elektriciteitsaansluitpunt. De haven beschikt ook over internet. Op het terrein van de buitenhaven zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig voor de leden en eventuele bezoekers.

Het haventerrein van de buitenhaven is met een hek omgeven en wordt afgesloten door een elektrisch hek. Ieder lid krijgt een sleutel met een code voor het openen van het toegangshek.

De aanmelding gebeurt doormiddel van het invullen van het inschrijfformulier. Als u het inschrijfformulier heeft ingevuld, dan kunt u een afspraak maken met de havencommissaris. Tel.: 06-25090370. Hij maakt met u een afspraak op de haven en hij zal u inschrijven. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. U betaalt eenmalig een entreegeld van 200,- euro. De andere kosten zijn: het lidmaatschap, Ligplaats (box), Milieu toeslag en eventueel gebruikte elektriciteitskosten.

U kunt het lidmaatschap op twee manieren opzeggen.

  1. Een brief sturen naar de secretaris van de vereniging
  2. Een email sturen naar het volgende e-mailadres: info@wvwassenaar.nl

Ieder lid heeft stemrecht binnen de vereniging. Minimaal eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering worden de financiën behandeld en worden de plannen binnen de vereniging besproken. Ieder lid heeft de mogelijkheid om op de derde maandag van de maand met het bestuur te praten. Deze gesprekken vinden plaats voorafgaande aan de bestuursvergaderingen. Alle onderwerpen kunnen worden besproken.

U dient er rekening mee te houden dat er voor sommige ligplaatsen een wachtlijst bestaat. Met name voor grotere schepen is er een beperkt aantal ligplaatsen beschikbaar. De volgorde op de wachtlijst kan worden beïnvloed als er leden zijn die door een handicap of om gezondheidsredenen een andere ligplaats nodig hebben. De havencommissaris onderhoud de wachtlijst en bepaalt de volgorde op de wachtlijst. De wachtlijst wordt gepubliceerd op de internet site van de vereniging.