Vrijwilliger worden

  LET OP: Uw gegevens worden niet gebruikt of versterkt aan derden en blijven in het bezit van Wvwassenaar.

  Naam + Achternaam
  Straat
  Postcode + Woonplaats
  Telefoon nummer
  E-mailadres
  Meerdere opties mogelijk

  of andere zaken zoals:

  Ik wil me niet binden aan een commissie, maar ben incidenteel bereid tot medewerking voor:

  Of zaken zoals:

  Opmerking:

  Beste leden,

  Om een vereniging draaiende te houden zijn vrijwilligers nodig. Om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende vrijwilligers, leggen wij u hierbij de navolgende vragen voor.
  Onze vereniging heeft naast het bestuur een aantal commissies met ieder hun specifieke taak. In elke commissie zit een bestuurslid die de contacten met het bestuur onderhoudt. Door aftreden of wisseling van taak is er op gezette tijden behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

  Om nu of in de toekomst te weten wie voor een bepaalde commissie of werkzaamheden benaderd kan worden is het voor het bestuur van belang te weten waar uw kennis, kunde of belangstelling ligt.

  Wij verzoeken u de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij kunnen beschikken over de juiste informatie om vrijwilligers op korte of lange termijn te kunnen benaderen.
  Vanzelfsprekend is elk bestuurslid bereid nadere informatie te geven wat er van de kandidaten voor de betreffende functie verwacht wordt.