Hellingen 2021

Aanvraagformulier hellingen van uw schip op vrijdag 29 oktober 2021 in de las hoek of zaterdag 30 oktober 2021 lange zijde staal en polyester.
Aanmeldingen dienen voor 23 Oktober 2021 bij de havencommissaris te zijn ingeleverd. ( of in de brievenbus aan het havenkantoor. )

 

  LET OP: Uw gegevens worden niet gebruikt of versterkt aan derden en blijven in het bezit van WvWassenaar.

  Algemene Voorwaarden (Klik hier)

  Naam + Achternaam

  Postcode + Woonplaats
  Telefoon nummer
  E-mailadres
  Naam schip
  Lengte en breedte schip
  Box nummer

  Verzekerings papieren

  Je wil?

  Belangrijke informatie

  Lees dit goed door!

  Bij inlevering van dit formulier dient u kopieën van het polis blad van uw verzekering en betaalbewijs van uw verzekering bij te voegen, wanneer deze niet in ons bezit zijn, gaat de boot niet de kant op.
  __________________________________

  Met nadruk wordt gewezen op art.74 en 75 van het Havenreglement.
  De boten die de kant op gaan tijdens het hellingen dienen schoon,
  (dus volledig en recent afgespoten!) te worden aangeleverd.
  Hierop wordt streng gecontroleerd en zo nodig wordt het schip geweigerd en terug geplaatst.
  Opties zijn bijvoorbeeld:

  • Prince Haven (Henk Kloots: 0655777528)
  • Marine Markt (Huub Wassen: 0642952666)

  Rond 23 oktober 2021 zal in het raam van het havenkantoor de lijst van de schepen voor het hellingen worden opgehangen.
  Onvolledig en/of te laat ingeleverde formulieren worden niet in behandeling genomen.
  Hierbij verklaar ik de bovenvermelde artikelen te hebben gelezen en teken ik voor akkoord.

   

  IMG_6842