Gaarne uw kleine restafval (staat ook op het recent geplaatst bord) van de boot via het boven luik in de ondergrondse container deponeren

 

Glas, lege flessen en karton in de gemeentecontainers deponeren. Deze staan schuin tegenover de haven op de van Duivenvoordelaan in de nabijheid van het cafetaria.

Oude metalen in de blauwe rolcontainer (naast trailervak 16)

Accu’s in de groene container. GEEN ANDERE OBJECTEN in de accu container gooien daar deze frequent door een firma wordt opgehaald.

Groene accubak

Lege verfblikken en kwasten moeten naar uw milieudepot in de gemeente waar u woonachtig bent.

Afgewerkte olie in de drums in het oliehok legen of naar uw milieudepot brengen.

Lege oliekannen vallen ook onder chemisch afval en moeten naar het milieudepot van uw gemeente.

Zo moet het niet!

Iedere keer als wij als vereniging grofvuil weg laten halen kost dit ons €20,00.
Grofvuil heeft meestal veel volume waardoor onze container sneller vol zit. Er worden kussens, stootwillen en/of fenders ed in de container aangetroffen. Het kastje op foto was te groot om door het luik te storten. Wij als bestuur kunnen ons niet voorstellen dat dit kastje uit een boot komt. Herhaaldelijk constateren wij dat er zaken van buiten de haven in onze milieuhoek worden gedumpt.

Neem dit afval mee naar huis en ga ermee naar het eigen afvaldepot van uw gemeente.

Bij signalering van een dergelijke overtreding zullen wij €20,00 bij het lid in rekening brengen welke zich niet aan deze procedure zal houden.

Binnen niet al te lange tijd zal er bij de milieuhoek een camera worden geplaatst die o.a. op de vuilcontainer gericht staat.

Wij hopen na deze mededeling dat men bewuster met zijn (grof)vuil omgaat.

Grofvuil mee naar huis nemen!

Afval afvoeren is voor de vereniging een kostbare aangelegenheid.

Als we met z’n  allen het afvoeren van zijn of haar afval op de goede manier doen dan levert dit ons een aanzienlijke besparing op .

Zo blijven onze liggelden laag en doen dan tevens goede zaken m.b.t. het milieu.

Wij hebben het vanaf heden voor iedereen gemakkelijker gemaakt door overal een bordje te plaatsen met een verwijzing waar de diverse afvalzaken kunnen worden gedumpt.

In geval van twijfel vraag dan gerust aan één van de bestuursleden waar men zijn of haar afval kwijt kan.