Glas, lege flessen en karton in de gemeentecontainers deponeren.
Dit depot is net buiten het terrein en staan schuin tegenover de ingang van de haven op de van Duivenvoordelaan in de nabijheid van het cafetaria.

  • Oude metalen in de blauwe rolcontainer (naast trailervak 16)
  • Accu’s in de groene accucontainer. GEEN ANDERE OBJECTEN  (Tip Niet gooien maar neerzetten, deze wordt ferquent geleegd.
LET OP:

Onderstaande moet bij uw gemeente worden ingeleverd:
Lege verfblikken en kwasten moeten naar uw milieudepot in de gemeente waar u woonachtig bent.
* Afgewerkte olie in de drums in het oliehok legen of naar uw milieudepot brengen.
* Lege oliekannen vallen ook onder chemisch afval en moeten naar het milieudepot van uw gemeente.
* Grote spullen, zoals kastjes, stootwillen, fenders en matrassen, moeten je zelf wegbrengen naar een gemeente depot.

Iedere keer als wij als vereniging grofvuil weg laten halen of illegale lozing ontdekken brengen wij  €160,00. in rekening bij de veroorzaker.
Wij als bestuur kunnen ons niet voorstellen dat dit kastje uit een boot komt. Herhaaldelijk constateren wij dat er zaken van buiten de haven in onze milieuhoek worden gedumpt. Iedereen wil toch  dat onze haven een visitekaartje is voor veel andere havens.
HOU HET DUS NETJES
Bij signalering van een dergelijke overtreding zullen wij €160,00 bij het lid in rekening brengen welke zich niet aan deze procedure zal houden. Inmiddels is onze milieuhoek  voorzien van een camera en de beelden worden opgenomen.
Wij hopen na deze mededeling dat men bewuster met zijn (grof)vuil omgaat.

Grofvuil mee naar huis nemen!
Afval afvoeren is voor de vereniging een kostbare aangelegenheid. Als we met z’n  allen het afvoeren van zijn of haar afval op de goede manier doen dan levert dit ons een aanzienlijke besparing op. Zo blijven onze liggelden laag en doen dan tevens goede zaken m.b.t. het milieu.

Wij hebben het vanaf heden voor iedereen gemakkelijker gemaakt door overal een bordje te plaatsen met een verwijzing waar de diverse afvalzaken kunnen worden gedumpt.
In geval van twijfel vraag dan gerust aan één van de Havenmeersters/bestuursleden waar men zijn of haar afval kwijt kan.

Bilgewater

Bilgewater is vervuild water dat meestal onder uit de boot wordt gehaald. Dit water kan rechtstreeks uit de boot worden verwijderd middels onze vuilwaterpomp. Men moet daarvoor contact opnemen met de havenmeester of havencommissaris. Het kan ook worden aangevoerd in plastic vaten of jerrycans die dan bij de stortplaats – en niet ergens anders op de haven – die ook vlakbij de vuilwaterpomp is.

Deze stortput is afgedekt met een deksel met slot om te voorkomen dat er van alles en nog wat in wordt gedeponeerd en dat uiteindelijk tot hoge kosten voor de vereniging kan leiden. Het volstaat om de met bilgewater gevulde vaten bij de put neer te zetten. Deze zullen dan geleegd worden door de steigerdienst en tevens zullen de plastic vaten of jerrycans worden afgevoerd.

Restafval container
Vuilwater station
Chemisch afval depot
Oud IJzer depot