Op de dag van uw steigerdienst kunt u zich in de kantine melden bij Bert de Mos. De koffie/thee staat dan al voor u klaar en er ligt een presentielijst waarop u uw naam en steiger zet. Na afloop van de steigerdienst bent u zelf verantwoordelijk voor het tekenen van het steigerdienstboek, want niet afgetekend is niet geweest, ook al heeft u de presentielijst getekend. Na aftekenen ontvangt u een consumptiebon die u aan de bar kunt inwisselen voor een drankje.

Houdt u er rekening mee dat vóór 16 december 2018 minimaal 3 x steigerdienst moet zijn gedraaid en persoonlijk zijn afgetekend bij Bert de Mos.

Blijkt uit de administratie dat u het afgelopen jaar te weinig of geen steigerdienst heeft gedraaid dan treed de boeteclausule in werking. De netto havengelden worden dan op de eerstvolgende factuur verhoogd met respectievelijk:
€ 100,– indien een steigerbeurt niet uitgevoerd is
€ 200,– indien twee steigerbeurten niet uitgevoerd zijn
€ 300,– indien alle steigerbeurten niet uitgevoerd zijn

Wanneer men is verhinderd graag vóóraf bellen voor een nieuwe afspraak naar

Bert de Mos
06-83083024

2018

TRAILER Zaterdag 1 december 2018 10.00 – 13.00
A & B Zaterdag 15 december 2018 10.00 – 13.00

2019

A & B Zaterdag 12 januari 2019 10.00 – 13.00
C & D Zaterdag 26 januari 2019 10.00 – 13.00
E & F Zaterdag 09 februari 2019 10.00 – 13.00
G & H Zaterdag 23 februari 2019 10.00 – 13.00
I & J Zaterdag 09 maart 2019 10.00 – 13.00
K, L & W Zaterdag 23 maart 2019 10.00 – 13.00
TRAILER Zaterdag 06 april 2019 10.00 – 13.00
A & B Woensdag 10 april 2019 19.30 – 21.30
C & D Woensdag 24 april 2019 19.30 – 21.30
E & F Woensdag 08 mei 2019 19.30 – 21.30
G & H Woensdag 22 mei 2019 19.30 – 21.30
I & J Woensdag 05 juni 2019 19.30 – 21.30
K, L & W Woensdag 19 juni 2019 19.30 – 21.30
TRAILER Woensdag 26 juni 2019 19.30 – 21.30
A & B Zaterdag 07 september 2019 10.00 – 13.00
C & D Zaterdag 21 september 2019 10.00 – 13.00
E & F Zaterdag 05 oktober 2019 10.00 – 13.00
G & H Zaterdag 19 oktober 2019 10.00 – 13.00
I & J Zaterdag 02 november 2019 10.00 – 13.00
K, L & W Zaterdag 16 november 2019 10.00 – 13.00
TRAILER Zaterdag 30 november 2019 10.00 – 13.00
EXTRA Zaterdag 14 december 2019 10.00 – 13.00