2019

A & B Zaterdag 12 januari 2019 10.00 – 13.00
C & D Zaterdag 26 januari 2019 10.00 – 13.00
E & F Zaterdag 09 februari 2019 10.00 – 13.00
G & H Zaterdag 23 februari 2019 10.00 – 13.00
I & J Zaterdag 09 maart 2019 10.00 – 13.00
K, L & W Zaterdag 23 maart 2019 10.00 – 13.00
TRAILER Zaterdag 06 april 2019 10.00 – 13.00
A & B Woensdag 10 april 2019 19.30 – 21.30
C & D Woensdag 24 april 2019 19.30 – 21.30
E & F Woensdag 08 mei 2019 19.30 – 21.30
G & H Woensdag 22 mei 2019 19.30 – 21.30
I & J Woensdag 05 juni 2019 19.30 – 21.30
K, L & W Woensdag 19 juni 2019 19.30 – 21.30
TRAILER Woensdag 26 juni 2019 19.30 – 21.30
A & B Zaterdag 07 september 2019 10.00 – 13.00
C & D Zaterdag 21 september 2019 10.00 – 13.00
E & F Zaterdag 05 oktober 2019 10.00 – 13.00
G & H Zaterdag 19 oktober 2019 10.00 – 13.00
I & J Zaterdag 02 november 2019 10.00 – 13.00
K, L & W Zaterdag 16 november 2019 10.00 – 13.00
TRAILER Zaterdag 30 november 2019 10.00 – 13.00
EXTRA Zaterdag 14 december 2019 10.00 – 13.00

Regels steigerdiensten 2019

1. Bij aanvang van de steigerdienst de presentielijst aftekenen bij de onderhoudscommissaris onder het genot van een kopje koffie.

2. Na afloop van de steigerdienst het steigerdienstboek aftekenen bij de onderhoudscommissaris.

3. De steigerdiensten mogen alleen worden uitgevoerd door volwassenen of jeugdleden die minimaal 16 jaar oud zijn. (dit in verband met de verzekering. Alle leden en jeugdleden zijn verzekerd). Dit betekent dat jonge kinderen of kleinkinderen van leden geen steigerdiensten kunnen uitvoeren.

4. Indien men is verhinderd, moet men zich vooraf afmelden bij de onderhoudscommissaris en meteen een nieuwe afspraak maken.
Emailadres: onderhoudscommissaris@wvwassenaar.nl

5. Als men om medische redenen geen steigerdiensten kan verrichten, dan kan dit op het koffie-uurtje van het bestuur worden gemeld (gaarne een doktersverklaring overleggen).

6. De verkregen consumptiebon kan alleen worden gebruikt voor een drankje op de dag dat de steigerdienst is verricht. Opgespaarde consumptiebonnen zijn niet meer geldig.

7. Op 14 december 2019 is er een extra steigerdienst ingepland voor diegene die iets extra’s voor de vereniging willen doen en voor die leden die eventueel een achterstand willen wegwerken. Na deze ingeplande steigerdienst wordt de balans opgemaakt en zal de toeslag voor het verzuimen van een of meer steigerdiensten worden doorberekend.
De netto havengelden worden dan op de eerstvolgende factuur verhoogd met respectievelijk:
€ 100,– indien een steigerbeurt niet uitgevoerd is
€ 200,– indien twee steigerbeurten niet uitgevoerd zijn
€ 300,– indien alle steigerbeurten niet uitgevoerd zijn

8. Controleer voor december of je de 3 verplichte steigerdiensten hebt uitgevoerd. Bij twijfel kan men contact opnemen met de onderhoudscommissaris.

9. De steigerdiensten gaan altijd door mits de weersomstandigheden zo slecht zijn dat het naar de haven komen te gevaarlijk is. Denk hierbij aan extreme gladheid. De vervallen steigerdiensten kunnen bij de volgende steigerdienst 14 dagen later worden ingehaald.

10. Als men meer dan 3 steigerdiensten heeft verricht, dan zullen deze worden meegenomen naar het volgende jaar.

11. Er komt geen schriftelijke melding als men zijn of haar steigerdiensten niet heeft verricht. Men is zelf verantwoordelijk om dit bij te houden.

12. Het rooster van alle steigerdiensten staat ruim voor het einde van het jaar op onze website. Er hangen ook enkele exemplaren op het havenkantoor, in de kantine en in de publicatiekast links van de ingang op de haven.