Toiletwater en grijs water wordt op een aantal schepen opgevangen in een zogenaamde vuilwatertank. Voor het legen van deze vuilwatertank beschikt de vereniging over een vuilwaterstation.

Neem contact op met de dienstdoende havenmeester of de havencommissaris als u deze vuilwatertank wilt laten leegzuigen.

Naast een vuilwatertank hebben sommige booteigenaren een chemisch toilet aan boord. Dit toilet kan geleegd worden op onze plek voor het legen van chemische toiletten die zich rechts naast het toegangshek bevindt.

Daar waar ook de vuilcontainers staan. Deze losplaats is alleen bedoeld voor chemische toiletten en NIET voor ander vloeibaar afval. Ook is dit hok niet bestemd Als opslagplaats of anders.

Vervulling van de haven door verf
diesel of benzine

In de haven wordt door veel leden van onze vereniging benzine of diesel getankt of wordt aan boten geschuurd en geverfd. Soms kan er dan wel eens wat mis gaan. Er wordt gemorst of erger nog er valt een vat brandstof in het water. Om erge milieuschade te voorkomen is het van belang dat de vervuiling z.s.m. wordt opgelost. Dit kan door middel van een simpele fles afwasmiddel te gebruiken. Dit afwasmiddel verlaagd de oppervlaktespanning van het water waardoor de olie of benzine wordt verwijderd en het wateroppervlak weer schoon wordt. Is er sprake van ernstige vervuiling schroom dan niet om zo snel als mogelijk de havencommissaris of de dienstdoende havenmeester te verwittigen. Zij kunnen dan adequate maatregelen nemen. Let wel: Het niet melden is vele malen erger dan het vervuilen dat immers meestal per ongeluk gebeurt.