Wij zoeken Havenmeesters!

Zijn of Haar taak omvat o.a.:

– Samenwerken in een team van havenmeesters.
– Het fungeren als gastheer op ons complex voor zowel leden als bezoekers en
passanten.
– Het uitvoeren en handhaven van de reglementen en statuten.
– Het toezicht houden op het gehele havencomplex inclusief de
opstallen, terrein, gereedschappen en machinepark.
– Het toewijzen van ligplaatsen aan passanten en het innen en administreren van
daarbij behorende liggelden.
– Het beheren van een kleine kas welke correct wordt overgedragen aan de
havencommissaris
– Het uitvoeren van algemeen voorkomende haven- en vereniging werkzaamheden
of activiteiten op de haven.
– Het signaleren en uitvoeren van alle verder voorkomende werkzaamheden die
binnen het taakpakket van een havenmeester vallen.

Kunt u zich vinden in bovenstaande taak en zou u die ongeveer drie tot vier weken per jaar op alle dagen van de week van 19.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur (hoe meer havenmeesters hoe minder diensten!)
willen en kunnen uitvoeren.

Dan horen we graag van u!

Wanneer u een functie als havenmeester vervuld, vervallen de steigerdienst verplichtingen.

Neemt u contact op met de havencommissaris via mail met uw volledige naam, dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor uitleg en kennismaking.

De Havencommissaris

havencommissaris@wvwassenaar.nl

Hieronder een greep uit de werkzaamheden van onze havenmeesters:

– Het beheren en uitvoeren van het juiste protocol voor de vlaggenmast.
– Het dagelijks zelfstandig uitvoeren van steigerronden ter controle en beheer van de
ligplaatsen en boten in de haven.
Aandachtspunten hierbij zijn gebreken die tot een
onveilige situatie (kunnen) leiden waarop direct zelfstandig actie wordt ondernomen.
– Zorg dragen dat defecten en/of afwijkingen in groen, gebouwen, infrastructuur en     apparatuur wordt gemeld aan de onderhoudscommissaris.
– Toezien op het juiste gebruik van de mogelijkheden tot afvalinzameling door alle
gebruikers van de jachthaven.
– Controleren of de leden zich tijdens de winterperiode houden aan hetgeen er in het
reglement is vastgelegd en zo nodig corrigeren en/of rapporteren.
– Het bijhouden van de logboeken met betrekking tot de werkzaamheden en
bijzonderheden op de haven.
– Het wekelijks rapporteren van de werkzaamheden aan de havencommissaris

 

 

Lees verderSinds kort is het mogelijk om met pin af te rekenen!

Als u dus gezellig een drankje komt drinken of iets komt eten in de kantine,
Dan kunt u voortaan makkelijk afrekenen met uw betaalpas of u favoriete wearable.
Het is niet mogelijk met een creditcard te betalen.

De Havencommissaris

 

Lees verder


Allen,

Helaas zijn er in de afgelopen periode meerdere incidenten met loslopende honden geweest.
Ik wil een ieder er nogmaals op wijzen dat het niet toegestaan is honden los te laten lopen op het terrein van Watersportvereniging wassenaar.

Havenreglement:
Art. 17. Huisdieren op het haventerrein dienen aangelijnd te zijn of gedragen te worden.

Kantinereglement:
Art. 8. Voor zover het verblijf van huisdieren in het Verenigingsgebouw onvermijdelijk is, moeten deze worden gedragen of zijn aangelijnd. Tijdens ledenvergaderingen en officiële feestavonden worden geen huisdieren toegelaten.

Bij overtreding van deze artikelen zullen maatregelen genomen worden.

Namens het bestuur,

Sander Daamen
Havencommissaris

Lees verder


Ondergrondse restafval container

Sinds 1 juli is er op de haven een ondergrondse restafval container geplaatst.

Vanaf heden kunt u uw restafval hierin kwijt.

Het is de bedoeling dat men zijn of haar restafval van de boot via het luik bovenop de container in de container deponeert.

De rolcontainers zullen worden weggehaald.

Geen grofvuil van huis in de container deponeren !!!!!

Wanneer U signaleert dat de container bijna vol is, kan u dit melden bij de onderhoudscommissaris of de havencommissaris.

U kunt dit het beste doen via een E-mail ( zie site www.wvwassenaar.nl ).

Het afvoeren van ons afval is een kostbare aangelegenheid.
Om kosten te besparen hebben wij voor een ondergrondse container gekozen.

Wij rekenen op jullie aller medewerking en zien voor de toekomst wel een kostenbesparing in het vooruitzicht.

Uiteindelijk kunnen wij onze liggelden hierdoor laag houden.

 

Bert de Mos
Onderhoudscommissaris

Lees verder


Milieu overtreding !

Op 1 mei 2019 hebben we een ambtenaar van de gemeente Wassenaar op bezoek gehad,
voor een milieucontrole.

Deze man kwam onverwachts bij ons op bezoek.
We hebben de man op zijn verzoek alle locaties waar wij met het milieu in aanraking komen getoond.

De laatste gang was naar het olie hok en de accubak.

Bij beiden stond ik zwaar voor schut namens de vereniging!

In het olie hok stonden allerlei losse kannen en tubes ( zie foto ) en in de accubak stonden naast oude accu’s, lege verfblikken en kwasten.

Van de accubak heb ik geen foto’s, omdat deze recent is geleegd door de firma waar wij een contract mee hebben en omdat een bereidwillig lid zo vriendelijk is geweest om de verfblikken en kwasten naar het Avalex depot te brengen.

Over al deze zaken staat een artikel op onze site hoe we milieuovertredingen  kunnen voorkomen.

De accubak zal weer afgesloten worden met een ketting en een slot.

Indien men van een oude accu af moet  mag deze naast de accubak worden neergezet.

Tijdens de steigerdienst zullen we deze in de accubak zetten.

Ook is er een mogelijkheid om een bestuurslid te benaderen, die de bak kan openen.

Houdt bij het naast de bak zetten wel rekening met de steigerdiensten, zodat de accu niet te lang naast de accubak blijft  staan ( conflictsituatie t.a.v. het milieu )

Wat het olie hok betreft, hier mogen kannen worden neer gezet maar geen tubes.

De kannen zullen we tijdens de steigerdienst legen.

In feite moet dit gedaan worden door diegene die zijn afgewerkte olie kwijt moet en de oude kan moet naar het milieudepot.

Wij zijn er nu met een waarschuwing van afgekomen na de belofte van mijn kant om de boel volgens de op onze site vermelde manieren op te ruimen.

De volgende keer als deze zaken weer worden aangetroffen, zullen wij beboet worden i.v.m. een milieudelict.

Zo’n boete is niet mis en wij zullen aan de hand van zo’n boete bekijken of we deze dan niet via een verhoging van onze liggelden moeten dekken.

Bert de Mos
onderhoudscommissaris

 

Lees verderSinds 13 april 2019 is het niet meer toegestaan langs de korte zijde van de haven te parkeren.
deze maatregel is ingesteld, zodat de huurders van een trailerplaats hun trailer van en op hun plaats kunnen rijden.

De locatie waar niet geparkeerd mag worden, is aangegeven met een gele stippellijn.

Bedankt voor uw Begrip.

Het Bestuur

 

Lees verder


Zou u wel eens iets anders willen doen dan de steigerdiensten draaien op de zaterdagen? Wij zoeken heel graag nog mensen in het schoonmaakteam!
Eens in de 3 weken maken wij de kantine schoon in een klein uurtje tijd en drinken we daarna gezellig een drankje aan de bar!

Klinkt dit als muziek in de oren? Meld je dan even bij Karel de Rooij (kantinecommissaris).
Tot dan!

Lees verder


Beste watersporters,

In september is het asbesthoudende dak van de loods vervangen. Om deze reden is in juli de loods leeggehaald. De komende maand zal de loods weer worden ingericht. Het bestuur heeft hiervoor de volgende regels vastgesteld.

De loods wordt een werkplaats met open kasten. De kasten kunnen worden gebruikt om gereedschap en andere materialen (bijv. verf, schroeven enz.) in te plaatsen. Het gereedschap en de andere materialen moeten zijn voorzien van een naam.

Wintertenten kunnen worden opgeslagen in overleg met de havencommissaris. Ook de wintertenten moeten zijn voorzien van een naam. De opslag van gereedschap, materialen en wintertenten gebeurt op eigen risico.

Het is niet meer toegestaan om (brom)fietsen in de loods te parkeren.

Met elkaar kunnen we van de loods een veilige en schone werkplaats maken.

Het bestuur.

Lees verder