Bij het in orde maken van elektra aansluiting gaarne geen snoeren of lijnen om de blauwe paal winden. In geval van incidenten krijgen wij de deur van de paal (om bij de meters en/of schakelaars te komen) niet open. Als we niet in de paal kunnen komen zullen we met de reserve sleutel (indien aanwezig) het snoer verwijderen. Mocht we geen tweede sleutel in het havenkantoor hebben dan zullen we  noodgedwongen het slot moeten doorknippen ,het snoer verwijderen en de schakelaar op uit zetten om fraude te voorkomen!

Vanaf heden stoppen we met het uitgeven van slotjes
Een ieder moet hier bij verlies/of defect zelf voor zorgen

Na het verbreken van een slot, moet u dit wel aan ons laten weten om de  administratie niet in de war te sturen. Gaarne uw medewerking om deze spelregels na te leven.

Bert de Mos -onderhoudscommissaris-

Lees verderAllen,

We zijn bezig met plannen van de ALV.
we weten nog niet helemaal hoe en wanneer het plaats gaat vinden, gezien de maatregelen op advies van het RIVM.

Onze voorkeur gaat uit naar een zelfde opzet als in 2020.

Zodra er meer duidelijk is, berichten we u uiteraard nader.

Namens het bestuur.

 

Lees verder


Zoals jullie kunnen zien op de haven en op foto’s die op onze website staan vordert het vernieuwen van de steigers in rap tempo.

Wij verwachten dat de aannemer rond 27 maart ( voor de planning van het hellingen ) met het groffe werk gereed zal zijn zodat de boten weer op hun eigen plaats terug kunnen.

Er liggen nu diverse boten in andere boxen doordat de eigenaren het hebben laten afweten om hun boot tijdelijk te verplaatsen.

Ook zwerven er op het haventerrein allerlei spullen die op de gesloopte steigers waren achter gebleven.

Na 1 maart worden deze attributen in de container gestort!!

Wij verwachten dat jullie in onderling overleg het e.v.t. terug leggen  van de boten  die in de verkeerde  boxen liggen zelf regelen dit gaarne uitvoeren vóór 27 maart.

Gaarne meer medewerking van u allen betreffende dit punt.

Als alles gereed is willen wij geen geschroef en buizen meer hebben aan de steigers.

Het enige wat vastgezet mag worden met 2 schroeven is een Cform WCD ( zie afbeelding ) welke met een snoer kan worden aangesloten op de elektrapaal.

Het snoer kan men langs de baddingen geleiden en vastzetten met tyraps ( trekbandjes ).

Voor e.v.t. constructies op of aan de steigers de havencommissaris of onderhoudscommissaris raadplegen. !!

Mocht u nog vragen hebben omtrent deze mededelingen dan kunt u altijd terecht bij de havencommissaris en/of de onderhoudscommissaris.

Verder proberen wij direct na het gereed komen van een steiger de voorzieningen  ( elektrapaal en waterhaspel ) weer te herplaatsen.

 

Het bestuur

Lees verder 

3 januari 2021

Beste Watersporters!

Graag zouden we jullie uitnodigen voor een nieuwjaarsborrel echter, gezien de huidige omstandigheden zullen we de planning daarvoor op zijn minst moeten uitstellen naar 19 januari. Ook tegen die tijd is het dan ook nog maar de vraag of we dat daadwerkelijk voor de komende maanden kunnen inplannen.

Helaas lijkt het er op dat Corona onze verenigingsactiviteiten voorlopig nog zal belemmeren. Hopelijk kunnen we rond de zomerperiode ons verenigingsleven weer wat gaan uitbreiden. Uiteraard zullen we als bestuur zodra de mogelijkheid zich voordoet een passende bijeenkomst organiseren.

Tot nader bericht zullen ook de steigerdiensten komen te vervallen.

Graag delen wij met onze leden een aantal zaken die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd en die we graag nog eens onder uw aandacht willen brengen.

Ondanks de Corona maatregelen hebben we het hellingen met een nieuwe werkwijze kunnen laten doorgaan. Deze werkwijze is zo goed bevallen dat we die volgend seizoen op dezelfde wijze zullen organiseren.

Het afgelopen jaar is een uitgebreid camera systeem in bedrijf gesteld, hierover hebben we al eerder gepubliceerd op de website.

Op de laatste ALV is een belangrijk besluit genomen, namelijk het vernieuwen van de steigers. Hiervoor is succesvol een financiering georganiseerd met hulp van een aantal leden. Het project is inmiddels aanbesteed en het fraaie resultaat is inmiddels zichtbaar op de B/C steiger.

Gelukkig kunnen deze werkzaamheden dit jaar verder uitgevoerd worden en is de verwachting dat deze klus in april afgerond zal worden.

Deze weken worden de facturen voor uw jaarlijkse bijdrage geproduceerd met de nodige aanpassingen zoals aangekondigd en overeengekomen tijdens de laatste ALV.

Rest mij te melden dat de rechter vonnis heeft gewezen in een rechtszaak tegen de WVW en het bestuur van onze vereniging door de rechter op alle punten in het gelijk is gesteld en de eiser heeft veroordeeld tot de proceskosten.

Wij hopen u snel weer te zien in goede gezondheid en samen met u het glas te heffen!

De beste wensen voor 2021 en een goed vaarseizoen!

Namens het bestuur,

Hans Tours

Voorzitter

Lees verder


Update corona maatregelen per 15 december 2020

Per 15 december 2020 zullen wij ons aan de door de overheid opgelegde maatregelen moeten houden.
Deze maatregelen gelden voorlopig t/m dinsdag 19 januari 2021.

* De kantine blijft in de maand januari 2021 gesloten.
* De steigerdiensten die op 9 en 23 januari 2021 gepland staan komen te vervallen.

Het haventerrein blijft toegankelijk met in achtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar! Samenscholingen van meer dan 2 man zijn verboden.

Kijk ook regelmatig op onze site !

Het bestuur

 

 

Lees verderBeste Leden,

De grote renovatie aan de steigers is reeds begonnen en sommige leden hebben gevraagd of er wellicht een metertje meer aan de steiger kan worden gemaakt. Dat is mogelijk, en de kosten daarvoor zijn € 200.—per meter. Moet er daarvoor een extra paal in de haven worden geplaatst dan kost een paal € 635.–. De kosten worden voldaan via een voorschot-factuur. U zou eventueel de kosten met uw desbetreffende buurman/vrouw kunnen delen. De vereniging zal hier niet in bemiddelen, u dient dat zélf te regelen. Stel dat u bij de vereniging opzegt dan vindt er géén restitutie van de gemaakte kosten plaats. U kan uw wensen vóór 30 november 2020 via de mail van onze vereniging kenbaar maken (info@wvwassenaar.nl)

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Lees verder


Half november zal er begonnen worden met het vervangen van onze steigers. Op dit moment is de volgorde van het vervangen van de steigers nog niet bekend.

De voorbereidende werkzaamheden zorgen voor diverse vrijwilligers in korte tijd voor veel inzet. Wij willen alles zo goedkoop mogelijk uitvoeren wat alleen mogelijk is als iedereen mee wil en zal werken. Het bestuur verzoekt u om vóór of op 30 oktober a.s. uw stekers uit de blauwe elektra palen te halen . Ook verzoeken wij u de eventueel gemonteerde wandcontactdozen , snoeren en andere objecten die aan of op uw steiger/palen gemonteerd zitten te verwijderen. Wanneer onze aannemer deze zaken moet verwijderen zullen wij hiervoor een meerwerk prijs moeten betalen. De mogelijkheid bestaat dat niet verwijderde constructies verloren gaan daar ook de draagconstructies van de steigers en/of palen zullen worden vervangen. Hierdoor kunnen dan weer de nodige boze gezichten ontstaan wat wij met z’n allen willen voorkomen.

Op 31 oktober starten wij met het verwijderen van de blauwe elektra palen. Indien wij dan nog stekers en/of snoeren aantreffen zullen wij deze verwijderen of doorknippen. Hierdoor ontstaat er alleen maar extra werk voor u en het bestuur. Nog even ter verduidelijking na 31 oktober is alle elektrische spanning op de steigers eraf behoudens de aansluitingen in de groenstrook waar de boten komen te staan na het hellingen. Wij adviseren u om eventueel accu’s mee naar huis te nemen daar we in het voorjaar de palen pas terug zullen plaatsen Uiterlijk vóór het hellingen in maart/april 2021 op dezelfde plaats . Deze tip geven wij om schade aan uw accu’s te voorkomen. De elektra palen slaan we op in de loods of de afgesloten ruimte achterin de loods . Met de Kwh meters gebeurt niets die zijn voor ons bereikbaar om de standen af te lezen. De stand op 31 oktober is de eindstand van 2020.

Ook worden op 31 oktober a.s. alle watertappunten ( niet op A en J steiger, hier wel de slangen ) weggehaald.

Wij hopen dat jullie allemaal willen meewerken zodat het vervangen van de steigers zonder oponthoud kan plaatsvinden.

Het bestuur is zich ervan bewust dat het vervangen van onze steigers een ingrijpende operatie is en voor sommigen overlast kan veroorzaken.

Over het verleggen van de boten ( gedurende de werk periode ) wat nodig is om de steigers te kunnen vervangen is nog niets concreets te melden. De havencommissaris ( Sander Daamen ) zal hiervoor in de loop van het werk een planning maken en de ligplaatshouders apart benaderen.

Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor spullen die verdwenen zijn van of aan de oude steigers en palen. Wij hopen dat alle ligplaatshouders zullen meewerken om deze operatie te doen slagen!

De onderhoudscommissaris ( Bert de Mos ) kan nog wel hulp gebruiken met het later weer terugplaatsen van alle voorzieningen zo rond maart/april 2021. Die hulp zal hij compenseren door één of meerdere steigerdiensten af te tekenen. Bel of mail hem voor een afspraak?

Verder adviseren wij alle leden om af en toe eens op onze site te kijken of informeer indien nodig even bij de havencommissaris wat betreft het verleggen van uw boot.

Het bestuur

Lees verder