Uitdrukkelijk geldt hier dat er beslist geen chemisch afval, zoals o.a. verf of verfresten in de containers voor restafval of in welke andere container dan ook terecht mogen komen. Gebeurt dit toch dan kan de vereniging aansprakelijk gesteld worden en kan dit leiden tot hoge boetes. Indirect gaan dus alle leden hiervoor moeten betalen. DOE DIT DUS NIET. Neem dit chemisch afval mee naar huis en voer het af zoals in uw woongemeente gebruikelijk.