2020

 

A & B Zaterdag 11 januari 2020 10.00 – 13.00 uur
C & D Zaterdag 25 januari 2020 10.00 – 13.00 uur
E & F Zaterdag 08 februari 2020 10.00 – 13.00 uur
G & H Zaterdag 22 februari 2020 10.00 – 13.00 uur
I & J Zaterdag 14 maart 2020 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
K, L & W Zaterdag 28 maart 2020 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
TRAILER Zaterdag 11 april 2020 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
A & B Woensdag 22 april 2020 19.30 – 21.30 uur vervallen ivm corona
C & D Woensdag 06 mei 2020 19.30 – 21.30 uur vervallen ivm corona
E & F Woensdag 20 mei 2020 19.30 – 21.30 uur vervallen ivm corona
G & H Woensdag 03 juni 2020 19.30 – 21.30 uur vervallen ivm corona
I & J Woensdag 17 juni 2020 19.30 – 21.30 uur vervallen ivm corona
K, L & W Woensdag 01 juli 2020 19.30 – 21.30 uur vervallen ivm corona
TRAILER Woensdag 15 juli 2020 19.30 – 21.30 uur
A & B Zaterdag 05 september 2020 10.00 – 13.00 uur
C & D Zaterdag 19 september 2020 10.00 – 13.00 uur
E & F Zaterdag 03 oktober 2020 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
G & H Zaterdag 17 oktober 2020 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
I & J Zaterdag 31 oktober 2020 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
K, L & W Zaterdag 14 november 2020 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
TRAILER Zaterdag 28 november 2020 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
EXTRA Zaterdag 19 december 2020 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona

Regels steigerdiensten 2020

1. Bij aanvang van de steigerdienst de presentielijst aftekenen bij de onderhoudscommissaris onder het genot van een kopje koffie.

2. Na afloop van de steigerdienst het steigerdienstboek aftekenen bij de onderhoudscommissaris.

3. De steigerdiensten mogen alleen worden uitgevoerd door volwassenen of jeugdleden die minimaal 16 jaar oud zijn. (dit in verband met de verzekering. Alle leden en jeugdleden zijn verzekerd). Dit betekent dat jonge kinderen of kleinkinderen van leden geen steigerdiensten kunnen uitvoeren.

4. Indien men is verhinderd, moet men zich vooraf afmelden bij de onderhoudscommissaris en meteen een nieuwe afspraak maken.
Emailadres: onderhoudscommissaris@wvwassenaar.nl

5. Als men om medische redenen geen steigerdiensten kan verrichten, dan kan dit op het koffie-uurtje van het bestuur worden gemeld (gaarne een doktersverklaring overleggen).

6. De verkregen consumptiemunt kan alleen worden gebruikt voor een drankje op de dag dat de steigerdienst is verricht. Opgespaarde consumptiemuntjes worden niet meer geaccepteerd.

7. Op 19 december 2020 is er een extra steigerdienst ingepland voor diegene die iets extra’s voor de vereniging willen doen en voor die leden die eventueel een achterstand willen wegwerken. Na deze ingeplande steigerdienst wordt de balans opgemaakt en zal de toeslag voor het verzuimen van een of meer steigerdiensten worden doorberekend.
De netto havengelden worden dan op de eerstvolgende factuur verhoogd met respectievelijk:
€ 100,– indien een steigerbeurt niet uitgevoerd is
€ 200,– indien twee steigerbeurten niet uitgevoerd zijn
€ 300,– indien alle steigerbeurten niet uitgevoerd zijn

8. Controleer voor december of je de 3 verplichte steigerdiensten hebt uitgevoerd. Bij twijfel kan men contact opnemen met de onderhoudscommissaris.

9. De steigerdiensten gaan altijd door mits de weersomstandigheden zo slecht zijn dat het naar de haven komen te gevaarlijk is. Denk hierbij aan extreme gladheid. De vervallen steigerdiensten kunnen bij de volgende steigerdienst 14 dagen later worden ingehaald.

10. Als men meer dan 3 steigerdiensten heeft verricht, dan zullen deze worden meegenomen naar het volgende jaar.

11. Er komt geen schriftelijke melding als men zijn of haar steigerdiensten niet heeft verricht. Men is zelf verantwoordelijk om dit bij te houden.

12. Het rooster van alle steigerdiensten staat ruim voor het einde van het jaar op onze website. Er hangen ook enkele exemplaren op het havenkantoor, in de kantine en in de publicatiekast naast de toiletten en het havenkantoor.