Beste leden,

Vanaf 29 oktober 2021, gaan de boten weer op de kant. Een hele opratie natuurlijk.
Wij willen jullie er op wijzen op het, door jullie geplande “Winteronderhoud”

Een ongelukje zit in een klein hoekje!
Als de boten op de kant staan en er aan de boten wordt gewerkt legt u natuurlijk altijd een zeil onder de boot om eventueel schuur of ander afval op te vangen. Mocht er vloeistof – al of niet uit de boot – worden gemorst denk dan niet dat dit wel weggespoeld kan worden in de afvoerputten. NIET DOEN, want de putten monden weer uit in de haven en dus ………

Gemorste verf graag z.s.m. afdekken met wat zand waardoor de verf wordt geabsorbeerd.
Meldt ALTIJD een ongelukje bij de havencommissaris of de bestuursleden. Deze kunnen snel handelen en erger voorkomen.

POSTED BY Leo Van Egmond | okt, 19, 2021 |