Beste watersporters,

Zoals u bekend is, heeft een aantal bestuursleden te kennen gegeven op termijn hun bestuursfunctie te willen neerleggen. Binnen het bestuur worden enkele functies gewisseld met het gevolg dat de functie van Penningmeester vacant komt.

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging. Hij verricht de betalingen en stuurt nota’s naar de leden. Hij maakt jaarlijks een financieel jaarverslag op van het voorgaande jaar en een begroting voor het nieuwe jaar. De penningmeester wordt ondersteunt door de tweede penningmeester en werkt nauw samen met een  accountancy bureau.

Wilt u werken in een leuk team en meehelpen het beleid te bepalen en uit te voeren, meldt u dan bij een van de bestuursleden of als u interesse heeft stuur een email naar wvwassenaar@hotmail.com

Het bestuur

124 View