In de haven wordt door veel leden van onze vereniging benzine of diesel getankt of wordt aan boten geschuurd en geverfd. Soms kan er dan wel eens wat mis gaan. Er wordt gemorst of erger nog er valt een vat brandstof in het water. Om erge milieuschade te voorkomen is het van belang dat de vervuiling z.s.m. wordt opgelost. Dit kan door middel van een simpele fles afwasmiddel te gebruiken. Dit afwasmiddel verlaagd de oppervlaktespanning van het water waardoor de olie of benzine wordt verwijderd en het wateroppervlak weer schoon wordt. Is er sprake van ernstige vervuiling schroom dan niet om zo snel als mogelijk de havencommissaris of de dienstdoende havenmeester te verwittigen. Zij kunnen dan adequate maatregelen nemen. Let wel: Het niet melden is vele malen erger dan het vervuilen dat immers meestal per ongeluk gebeurt.