Half november zal er begonnen worden met het vervangen van onze steigers. Op dit moment is de volgorde van het vervangen van de steigers nog niet bekend.

De voorbereidende werkzaamheden zorgen voor diverse vrijwilligers in korte tijd voor veel inzet. Wij willen alles zo goedkoop mogelijk uitvoeren wat alleen mogelijk is als iedereen mee wil en zal werken. Het bestuur verzoekt u om vóór of op 30 oktober a.s. uw stekers uit de blauwe elektra palen te halen . Ook verzoeken wij u de eventueel gemonteerde wandcontactdozen , snoeren en andere objecten die aan of op uw steiger/palen gemonteerd zitten te verwijderen. Wanneer onze aannemer deze zaken moet verwijderen zullen wij hiervoor een meerwerk prijs moeten betalen. De mogelijkheid bestaat dat niet verwijderde constructies verloren gaan daar ook de draagconstructies van de steigers en/of palen zullen worden vervangen. Hierdoor kunnen dan weer de nodige boze gezichten ontstaan wat wij met z’n allen willen voorkomen.

Op 31 oktober starten wij met het verwijderen van de blauwe elektra palen. Indien wij dan nog stekers en/of snoeren aantreffen zullen wij deze verwijderen of doorknippen. Hierdoor ontstaat er alleen maar extra werk voor u en het bestuur. Nog even ter verduidelijking na 31 oktober is alle elektrische spanning op de steigers eraf behoudens de aansluitingen in de groenstrook waar de boten komen te staan na het hellingen. Wij adviseren u om eventueel accu’s mee naar huis te nemen daar we in het voorjaar de palen pas terug zullen plaatsen Uiterlijk vóór het hellingen in maart/april 2021 op dezelfde plaats . Deze tip geven wij om schade aan uw accu’s te voorkomen. De elektra palen slaan we op in de loods of de afgesloten ruimte achterin de loods . Met de Kwh meters gebeurt niets die zijn voor ons bereikbaar om de standen af te lezen. De stand op 31 oktober is de eindstand van 2020.

Ook worden op 31 oktober a.s. alle watertappunten ( niet op A en J steiger, hier wel de slangen ) weggehaald.

Wij hopen dat jullie allemaal willen meewerken zodat het vervangen van de steigers zonder oponthoud kan plaatsvinden.

Het bestuur is zich ervan bewust dat het vervangen van onze steigers een ingrijpende operatie is en voor sommigen overlast kan veroorzaken.

Over het verleggen van de boten ( gedurende de werk periode ) wat nodig is om de steigers te kunnen vervangen is nog niets concreets te melden. De havencommissaris ( Sander Daamen ) zal hiervoor in de loop van het werk een planning maken en de ligplaatshouders apart benaderen.

Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor spullen die verdwenen zijn van of aan de oude steigers en palen. Wij hopen dat alle ligplaatshouders zullen meewerken om deze operatie te doen slagen!

De onderhoudscommissaris ( Bert de Mos ) kan nog wel hulp gebruiken met het later weer terugplaatsen van alle voorzieningen zo rond maart/april 2021. Die hulp zal hij compenseren door één of meerdere steigerdiensten af te tekenen. Bel of mail hem voor een afspraak?

Verder adviseren wij alle leden om af en toe eens op onze site te kijken of informeer indien nodig even bij de havencommissaris wat betreft het verleggen van uw boot.

Het bestuur

734 View