Geachte,

  

Na de eerdere aankondiging van het bestuur, over de door de overheid genomen maatregelen op advies van het RIVM van 24-03-2020,

Moeten we u vandaag mededelen dat het haventerrein per direct is afgesloten en het verboden is zich u op het terrein te bevinden.

 

Het RIVM stelt dat het bestuur verantwoordelijk is voor de handhaving van de maatregelen van de Rijksoverheid.

Het bestuur is niet 24/7 aanwezig en heeft dus geen controle over wat de leden doen en laten op het terrein van de vereniging (1,5 meter afstand, groepsvorming van meer dan 3 personen, enz.)

De Rijksoverheid wil dat per se gehandhaafd zien.

Daarom stelt het RIVM, “laat niemand toe op het terrein, sluit het terrein af.”
Bedrijven die de maatregelen van de overheid niet handhaven, kunnen een boete opgelegd krijgen van € 4000,00.
Dit geldt ook voor verenigingen.

Het bestuur zal in overleg gaan met de gemeente om te bezien wat de mogelijkheden zijn voor onze vereniging, waar het gaat om gebruik van het terrein, sanitaire voorzieningen enz., gedurende de tijd dat de maatregelen van de Rijksoverheid van kracht zijn.

 

Het volledige bericht van de VNM .

 

Let op!

Het bestuur wil u met klem verzoeken, de maatregelen van de overheid na te leven.

Eventuele aan de vereniging opgelegde boetes, voor het negeren van deze maatregel en besluiten van het bestuur,
zal de vereniging verhalen op de overtreder(s).

 

Namens het bestuur.

 

Sander Daamen
Havencommissaris


 

4 View