Regelmatig komen we op de haven oude gasflessen tegen.
Deze oude gasflessen, die vaak niet meer voldoen aan de normen en regels vormen een gevaar voor onze haven.

zorg er voor dat je gasfles veilig is en goedgekeurd is.
laat gasflessen niet steeds opnieuw vullen, maar ruil ze om!

wanneer de havenmeester een onveilige gasfles tegenkomt, zal hij deze drukvrij maken en de gasfles verwijderen.

Voorkom grote problemen en ongelukken zorg dat je een veilige gasfles hebt!

De Havencommissaris

757 View