3 januari 2021

Beste Watersporters!

Graag zouden we jullie uitnodigen voor een nieuwjaarsborrel echter, gezien de huidige omstandigheden zullen we de planning daarvoor op zijn minst moeten uitstellen naar 19 januari. Ook tegen die tijd is het dan ook nog maar de vraag of we dat daadwerkelijk voor de komende maanden kunnen inplannen.

Helaas lijkt het er op dat Corona onze verenigingsactiviteiten voorlopig nog zal belemmeren. Hopelijk kunnen we rond de zomerperiode ons verenigingsleven weer wat gaan uitbreiden. Uiteraard zullen we als bestuur zodra de mogelijkheid zich voordoet een passende bijeenkomst organiseren.

Tot nader bericht zullen ook de steigerdiensten komen te vervallen.

Graag delen wij met onze leden een aantal zaken die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd en die we graag nog eens onder uw aandacht willen brengen.

Ondanks de Corona maatregelen hebben we het hellingen met een nieuwe werkwijze kunnen laten doorgaan. Deze werkwijze is zo goed bevallen dat we die volgend seizoen op dezelfde wijze zullen organiseren.

Het afgelopen jaar is een uitgebreid camera systeem in bedrijf gesteld, hierover hebben we al eerder gepubliceerd op de website.

Op de laatste ALV is een belangrijk besluit genomen, namelijk het vernieuwen van de steigers. Hiervoor is succesvol een financiering georganiseerd met hulp van een aantal leden. Het project is inmiddels aanbesteed en het fraaie resultaat is inmiddels zichtbaar op de B/C steiger.

Gelukkig kunnen deze werkzaamheden dit jaar verder uitgevoerd worden en is de verwachting dat deze klus in april afgerond zal worden.

Deze weken worden de facturen voor uw jaarlijkse bijdrage geproduceerd met de nodige aanpassingen zoals aangekondigd en overeengekomen tijdens de laatste ALV.

Rest mij te melden dat de rechter vonnis heeft gewezen in een rechtszaak tegen de WVW en het bestuur van onze vereniging door de rechter op alle punten in het gelijk is gesteld en de eiser heeft veroordeeld tot de proceskosten.

Wij hopen u snel weer te zien in goede gezondheid en samen met u het glas te heffen!

De beste wensen voor 2021 en een goed vaarseizoen!

Namens het bestuur,

Hans Tours

Voorzitter

264 View