Secretaris

Emile Meerts
Hyacinthstraat 8
2251 VB  Voorschoten                                                                           Aan: Alle leden

Tel.: 070-511.64.30 (werk)

e-mail: info@wvwassenaar.nl

Datum        : 31-03-2020

Onderwerp : Maatregelen op het haventerrein en Hellingen i.v.m.  het Corona Virus 31-03-2020

Geachte leden,

Na overleg met de gemeente Wassenaar, zijn we tot de conclusie gekomen dat we rekening houdend met de maatregelen gesteld door het RIVM op 23-03-2020,

Het haven terrein kunnen openen en het hellingen met aanpassingen en de juiste maatregelen door kunnen laten gaan.
Steigerdiensten zijn in ieder geval tot en met 3 juni 2020 afgelast.

Het hellingen wordt op dit moment gepland, degene die op de kant staan zullen hier in de aankomende dagen apart meer informatie over ontvangen.

Op het haventerrein gelden dezelfde door de RIVM afkondigde  maatregelen, als daarbuiten.

Het Sanitair, Kantine en Kantoor, blijven gesloten.
Houd hier rekening mee met een eventueel bezoek aan de haven.
Het is uiteraard niet toegestaan op of om het terrein uw behoefte te doen, ook niet op uw eigen boot!

De opening van het haventerrein is voor het kort controleren van uw boot, uw boot mee te nemen voor een vaartocht of het terug leggen na een vaartocht. Niet voor recreatieve bezigheden!

Het is dus ook niet toegestaan op de boot in de haven te verblijven.

Indien bij controle blijkt dat hier in de haven geen opvolging aan gegeven  wordt, krijgt de vereniging een boete van € 4000,– en moet de haven op slot.

Bij het niet nakomen van de regels of het opvolgen van aanwijzingen van het bestuur,
zien wij ons  genoodzaakt sancties op te leggen in de vorm van een geldboete,
of in het uiterste geval over te gaan tot opzegging van uw lidmaatschap door het bestuur.

Uiteraard zijn al deze maatregelen onder voorbehoud van wijzigingen van de richtlijnen door het RIVM.

Wij willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk is om zich aan deze regels te houden!

Houd voor verdere informatie en aanwijzingen onze website in de gaten! www.wvwassenaar.nl

Namens het Bestuur

Sander Daamen
Havencommissaris

Download hier de brief die is verzonden aan alle leden:

corona 31-03-2020

203 View