Op maandag 29 maart 2018 heeft het bestuur besloten een ledenstop in te stellen voor bepaalde ligplaatsen.
De wachtlijst staat vol en er zijn veel aanvragen voor ligplaatsen.
Het bestuur wil potentiële leden geen valse hoop geven dat een ligplaats binnen een redelijke termijn mogelijk is.
De ledenstop is in april 2019 geëvalueerd.
Na de evaluatie heeft het bestuur besloten de ledenstop gedeeltelijk (voor sommige ligplaatsen) te verlengen tot april 2020 en dan opnieuw een evaluatie te houden.

Namens het bestuur.

Sander Daamen

544 View