Aangezien er steeds meer gebruik wordt gemaakt van wifi op de haven,
hebben we de snelheid van onze internet verbinding verdubbeld!

dit najaar zal ook de infrastructuur worden aangepakt!

even de mail checken?
krantje online lezen?

Geen probleem!

De havencommissaris

726 View