Beste Watersportvrienden

Hellingen op zaterdag 7 April 2018

Aan de eigenaren van de boten die op de kant staan wordt gevraagd om op 7 april a.s. ruim op tijd aanwezig te zijn bij hun boot wanneer deze weer te water gaat.
Zorg dat uw motor in orde is. Het hellingen begint om 07.00 uur. Als eerste zullen de boten die in de lashoek staan te water gaan.

Overwinteraars te water dienen uiterlijk 6 april 2018 de haven te hebben verlaten.

Misschien ten overvloede maar toch nog even aandacht voor het volgende.

Na 10 maart 2018 is het niet meer toegestaan droog te schuren,  te slijpen of verfspattende werkzaamheden te verrichten.
Iedereen wordt vanaf deze datum in de gelegenheid gesteld zijn boot af te lakken.
Dringend verzoeken wij u zich hieraan te houden.

 

De Havencommissie.

Sander Daamen

911 View