Wij zoeken Havenmeesters!

Zijn of Haar taak omvat o.a.:

– Samenwerken in een team van havenmeesters.
– Het fungeren als gastheer op ons complex voor zowel leden als bezoekers en
passanten.
– Het uitvoeren en handhaven van de reglementen en statuten.
– Het toezicht houden op het gehele havencomplex inclusief de
opstallen, terrein, gereedschappen en machinepark.
– Het toewijzen van ligplaatsen aan passanten en het innen en administreren van
daarbij behorende liggelden.
– Het beheren van een kleine kas welke correct wordt overgedragen aan de
havencommissaris
– Het uitvoeren van algemeen voorkomende haven- en vereniging werkzaamheden
of activiteiten op de haven.
– Het signaleren en uitvoeren van alle verder voorkomende werkzaamheden die
binnen het taakpakket van een havenmeester vallen.

Kunt u zich vinden in bovenstaande taak en zou u die ongeveer drie tot vier weken per jaar op alle dagen van de week van 19.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur (hoe meer havenmeesters hoe minder diensten!)
willen en kunnen uitvoeren.

Dan horen we graag van u!

Wanneer u een functie als havenmeester vervuld, vervallen de steigerdienst verplichtingen.

Neemt u contact op met de havencommissaris via mail met uw volledige naam, dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor uitleg en kennismaking.

De Havencommissaris

havencommissaris@wvwassenaar.nl

Hieronder een greep uit de werkzaamheden van onze havenmeesters:

– Het beheren en uitvoeren van het juiste protocol voor de vlaggenmast.
– Het dagelijks zelfstandig uitvoeren van steigerronden ter controle en beheer van de
ligplaatsen en boten in de haven.
Aandachtspunten hierbij zijn gebreken die tot een
onveilige situatie (kunnen) leiden waarop direct zelfstandig actie wordt ondernomen.
– Zorg dragen dat defecten en/of afwijkingen in groen, gebouwen, infrastructuur en     apparatuur wordt gemeld aan de onderhoudscommissaris.
– Toezien op het juiste gebruik van de mogelijkheden tot afvalinzameling door alle
gebruikers van de jachthaven.
– Controleren of de leden zich tijdens de winterperiode houden aan hetgeen er in het
reglement is vastgelegd en zo nodig corrigeren en/of rapporteren.
– Het bijhouden van de logboeken met betrekking tot de werkzaamheden en
bijzonderheden op de haven.
– Het wekelijks rapporteren van de werkzaamheden aan de havencommissaris

 

 

601 View