Als de boten op de kant staan en er aan de boten wordt gewerkt legt u natuurlijk altijd een zeil onder de boot om eventueel schuur of ander afval op te vangen. Mocht er vloeistof – al of niet uit de boot – worden gemorst denk dan niet dat dit wel weggespoeld kan worden in de afvoerputten. NIET DOEN, want de putten monden weer uit in de haven en dus ………

Gemorste verf graag z.s.m. afdekken met wat zand waardoor de verf wordt geabsorbeerd.