Secretaris

Emile Meerts
Hyacinthstraat 8
2251 VB Voorschoten
Aan: Alle leden van Watersport vereniging Wassenaar
Tel.: 070-511.64.30 (werk)

e-mail: info@wvwassenaar.nl

Datum : 24-03-2020
Onderwerp : Maatregelen rondom Corona Virus (COVID-19) en het Hellingen van 28-03-2020

Geachte leden,

Na de aankondiging van de overheid van de nieuwe maatregelen op advies van het RIVM op 23-03-2020,
heeft het bestuur een aantal besluiten moeten aanpassen.

– Na overleg met alle betrokken partijen en de gemeente wassenaar zijn wij     genoodzaakt het hellingen van 28-03-2020 tot nader order uit te stellen.
– De kantine is in ieder geval gesloten tot en met 01-06-2020,
– Steigerdiensten zijn opgeschort tot en met 03-06-2020
– Bestuursvergaderingen zullen plaatsvinden per videoconferentie,
hierdoor komen de koffie uurtjes te vervallen.
Heeft u een vraag of mededeling aan het bestuur? bel of stuur dan een e-mail.
De ALV (algemene leden vergadering) is tot nader bericht uitgesteld.

Hellingen

Onder de huidige omstandigheden en getroffen maatregelen kan het hellingen op 28-03-2020 niet doorgaan.
Zodra de richtlijnen van de overheid het toelaten, zullen we het hellingen, zo spoedig als mogelijk inplannen..

Overig.
Door de genomen maatregelen zullen de havencommissaris en de onderhoudscommissaris in ieder geval tot 01-06-2020 niet op het havenkantoor aanwezig zijn.
Zij zijn bereikbaar via e-mail en telefoon. Kijkt u hiervoor op de website van www.wvwassenaar.nl

Wij willen u met klem verzoeken, de maatregelen van de overheid na te leven bij het betreden van het haven terrein!

Emile Meerts
secretaris

Lees verder


Mededeling Tariefsaanpassingen 2020

Voor 2020 zijn de tarieven ligplaatsen en trailer plekken met de inflatie aangepast en verhoogd met 2,5%.
Daarnaast is besloten de tarieven voor de walkant standaard te berekenen op een breedte van 4 meter of meer indien van toepassing.
Hiermee wordt een einde gemaakt aan de situatie dat in sommige gevallen een walkant plek goedkoper is dan een box terwijl er veel belangstelling is voor ligplaatsen aan de walkant.
Leden die deze prijsverhoging onwenselijk vinden kunnen contact opnemen met de havencommissaris en hun walkant plaats verwisselen voor een mogelijk voordeliger ligplaats in een box.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Lees verderHelaas zijn afgelopen week twee Antaris sloepen uit onze haven gestolen!
Overleg met wijkagent was er al i.v.m. overlast van hangjongeren, helaas is dit
van een andere orde.
Het bestuur adviseert dringend haar leden hun bezittingen zoveel mogelijk te
beveiligen.
Het plan dat er al was voor beveiliging van onze haven met camera bewaking
zal met prioriteit worden uitgevoerd.
Het bestuur

Lees verderZou u wel eens iets anders willen doen dan de steigerdiensten draaien op de zaterdagen? Wij zoeken heel graag nog mensen in het schoonmaakteam!
Eens in de 3 weken maken wij de kantine schoon in een klein uurtje tijd en drinken we daarna gezellig een drankje aan de bar!

Klinkt dit als muziek in de oren? Meld je dan even bij Karel de Rooij (kantinecommissaris).
Tot dan!

Lees verder


Beste watersporters,

In september is het asbesthoudende dak van de loods vervangen. Om deze reden is in juli de loods leeggehaald. De komende maand zal de loods weer worden ingericht. Het bestuur heeft hiervoor de volgende regels vastgesteld.

De loods wordt een werkplaats met open kasten. De kasten kunnen worden gebruikt om gereedschap en andere materialen (bijv. verf, schroeven enz.) in te plaatsen. Het gereedschap en de andere materialen moeten zijn voorzien van een naam.

Wintertenten kunnen worden opgeslagen in overleg met de havencommissaris. Ook de wintertenten moeten zijn voorzien van een naam. De opslag van gereedschap, materialen en wintertenten gebeurt op eigen risico.

Het is niet meer toegestaan om (brom)fietsen in de loods te parkeren.

Met elkaar kunnen we van de loods een veilige en schone werkplaats maken.

Het bestuur.

Lees verder