Beste watersporters,

Zoals u bekend is, heeft een aantal bestuursleden te kennen gegeven op termijn hun bestuursfunctie te willen neerleggen. Binnen het bestuur worden enkele functies gewisseld met het gevolg dat de functie van Penningmeester vacant komt.

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging. Hij verricht de betalingen en stuurt nota’s naar de leden. Hij maakt jaarlijks een financieel jaarverslag op van het voorgaande jaar en een begroting voor het nieuwe jaar. De penningmeester wordt ondersteunt door de tweede penningmeester en werkt nauw samen met een  accountancy bureau.

Wilt u werken in een leuk team en meehelpen het beleid te bepalen en uit te voeren, meldt u dan bij een van de bestuursleden of als u interesse heeft stuur een email naar wvwassenaar@hotmail.com

Het bestuur

Lees verder


Op maandag 29 maart 2018 heeft het bestuur besloten een ledenstop in te stellen.  De wachtlijst staat vol en er zijn veel aanvragen voor ligplaatsen. Het bestuur wil potentiële leden geen valse hoop geven dat een ligplaats binnen een redelijke termijn mogelijk is. De ledenstop is tot oktober 2018 van kracht en wordt daarna geëvalueerd.   

 

Namens het bestuur

Jos van Rooijen

Lees verder


Beste trailerplaats houder,

 

Op deze dag starten we met het verwijderen van de trailers van de huidige plek.

Ik wil u verzoeken op deze dag aanwezig te zijn vanaf 10.00 uur. Om het verplaatsen van uw trailer te begeleiden.
Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, verzoek ik u zorg te dragen voor een vervanger.
Kunt u echt niets anders regelen, zorgt u er dan minimaal voor, dat de trailer vrij is van sloten e.d. zodat wij de trailer kunnen verplaatsen.
Mochten wij extra kosten moeten maken, om dat de trailer is vergrendeld, of voorzien van een slot terwijl u niet aanwezig bent, Dan zullen wij u deze kosten in rekening brengen.

Hierna zal de bestrating gereinigd worden en de nieuwe vakken gemaakt.
Dit zullen duidelijk gemarkeerde, vaste plaatsen worden.
Vanaf het moment dat de plaatsen gecreëerd zijn, krijgt u dus een vaste plek met een nieuw nummer toegewezen.
Op deze plek mag zich alleen een duidelijk gemerkte trailer of een trailer met boot bevinden.
Wanneer uw boot op dit moment niet duidelijk is gemerkt, verzoek ik u zich z.s.m. te melden.

Wij verzoeken u om alle losliggende spullen rondom uw trailerplek te verwijderen.
Wanneer dit op het moment van opnieuw indelen nog niet is gebeurd, dan zullen deze spullen definitief worden verwijderd.

Eventuele trailers zonder registratie of duidelijke eigenaar, zullen op een niet te benaderen plaats aan de ketting worden gelegd.

 

De havencommissaris

Lees verderRegelmatig komen we op de haven oude gasflessen tegen.
Deze oude gasflessen, die vaak niet meer voldoen aan de normen en regels vormen een gevaar voor onze haven.

zorg er voor dat je gasfles veilig is en goedgekeurd is.
laat gasflessen niet steeds opnieuw vullen, maar ruil ze om!

wanneer de havenmeester een onveilige gasfles tegenkomt, zal hij deze drukvrij maken en de gasfles verwijderen.

Voorkom grote problemen en ongelukken zorg dat je een veilige gasfles hebt!

De Havencommissaris

Lees verderBeste watersporters,

De vakantieperiode is bijna voorbij. In de haven betekent dit dat de steigerdiensten weer gaan beginnen en dat het bestuur weer gaat vergaderen.

U bent gewend dat het bestuur in principe iedere derde donderdag van de maand vergadert in het verenigingsgebouw. Het bestuur heeft besloten om op een andere dag te gaan vergaderen.

Iedere derde maandag van de maand vergadert het bestuur om 20.00 uur. Vooraf gaande aan de vergadering is het koffie-uurtje  en kunnen leden vanaf 19.30 uur met het bestuur praten.

Het bestuur staat u graag ter woord tijdens het koffie-uurtje. Heeft u een goed idee, ziet u ergens problemen of zijn er persoonlijke redenen om met het bestuur van gedachten te wisselen kom gerust langs. U bent van harte welkom.

Lees verder


Hoe veilig is uw gasinstallatie aan boord en wat te doen bij brand?

Hoe lang is het geleden dat de gasinstallatie bij u aan boord is gecontroleerd?Geadviseerd wordt tenminste eens in de drie jaar een inspectie uit te voeren.

Keuring en verkoop van brandblussers op 18 april 2015

Keuring en verkoop van brandblussers op 18 april 2015

Als u alle voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, de apparaten veilig gebruikt en periodiek zorgt voor vakkundige controle, is de kans op ontploffing of brand aan boord gelukkig erg klein geworden. Maar: een ongeluk blijft in een klein hoekje zitten.

Bij brand aan boord is de volgorde: 

  • Eerst bemanning dan het schip.
  • Zorg dat iedereen in veiligheid wordt gebracht.
  • Bespreek zo’n calamiteit vooraf en neem instructies met uw scheepsgenoten door.
  • Door paniek worden kleine ongelukken groot.
  • Zorg voor goed en werkzaam blusmateriaal.
  • Dus geen oude roestige brandblussers ergens in het vooronder, maar actueel materiaal dat direct voor het grijpen ligt. Denk bijvoorbeeld aan een branddeken in of bij de kombuis.
  • Laat uw blussers elke twee jaar keuren. Neem geen risico. Bovendien voorkomt u op deze manier problemen met de verzekering.
  • Is de EHBO-doos paraat? Zorg voor een complete verbandtrommel.
  • En weet wat u moet doen als u de deksel eraf haalt….

 

 

 

Lees verder