Zoals jullie kunnen zien op de haven en op foto’s die op onze website staan vordert het vernieuwen van de steigers in rap tempo.

Wij verwachten dat de aannemer rond 27 maart ( voor de planning van het hellingen ) met het groffe werk gereed zal zijn zodat de boten weer op hun eigen plaats terug kunnen.

Er liggen nu diverse boten in andere boxen doordat de eigenaren het hebben laten afweten om hun boot tijdelijk te verplaatsen.

Ook zwerven er op het haventerrein allerlei spullen die op de gesloopte steigers waren achter gebleven.

Na 1 maart worden deze attributen in de container gestort!!

Wij verwachten dat jullie in onderling overleg het e.v.t. terug leggen  van de boten  die in de verkeerde  boxen liggen zelf regelen dit gaarne uitvoeren vóór 27 maart.

Gaarne meer medewerking van u allen betreffende dit punt.

Als alles gereed is willen wij geen geschroef en buizen meer hebben aan de steigers.

Het enige wat vastgezet mag worden met 2 schroeven is een Cform WCD ( zie afbeelding ) welke met een snoer kan worden aangesloten op de elektrapaal.

Het snoer kan men langs de baddingen geleiden en vastzetten met tyraps ( trekbandjes ).

Voor e.v.t. constructies op of aan de steigers de havencommissaris of onderhoudscommissaris raadplegen. !!

Mocht u nog vragen hebben omtrent deze mededelingen dan kunt u altijd terecht bij de havencommissaris en/of de onderhoudscommissaris.

Verder proberen wij direct na het gereed komen van een steiger de voorzieningen  ( elektrapaal en waterhaspel ) weer te herplaatsen.

 

Het bestuur

Lees verder 

3 januari 2021

Beste Watersporters!

Graag zouden we jullie uitnodigen voor een nieuwjaarsborrel echter, gezien de huidige omstandigheden zullen we de planning daarvoor op zijn minst moeten uitstellen naar 19 januari. Ook tegen die tijd is het dan ook nog maar de vraag of we dat daadwerkelijk voor de komende maanden kunnen inplannen.

Helaas lijkt het er op dat Corona onze verenigingsactiviteiten voorlopig nog zal belemmeren. Hopelijk kunnen we rond de zomerperiode ons verenigingsleven weer wat gaan uitbreiden. Uiteraard zullen we als bestuur zodra de mogelijkheid zich voordoet een passende bijeenkomst organiseren.

Tot nader bericht zullen ook de steigerdiensten komen te vervallen.

Graag delen wij met onze leden een aantal zaken die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd en die we graag nog eens onder uw aandacht willen brengen.

Ondanks de Corona maatregelen hebben we het hellingen met een nieuwe werkwijze kunnen laten doorgaan. Deze werkwijze is zo goed bevallen dat we die volgend seizoen op dezelfde wijze zullen organiseren.

Het afgelopen jaar is een uitgebreid camera systeem in bedrijf gesteld, hierover hebben we al eerder gepubliceerd op de website.

Op de laatste ALV is een belangrijk besluit genomen, namelijk het vernieuwen van de steigers. Hiervoor is succesvol een financiering georganiseerd met hulp van een aantal leden. Het project is inmiddels aanbesteed en het fraaie resultaat is inmiddels zichtbaar op de B/C steiger.

Gelukkig kunnen deze werkzaamheden dit jaar verder uitgevoerd worden en is de verwachting dat deze klus in april afgerond zal worden.

Deze weken worden de facturen voor uw jaarlijkse bijdrage geproduceerd met de nodige aanpassingen zoals aangekondigd en overeengekomen tijdens de laatste ALV.

Rest mij te melden dat de rechter vonnis heeft gewezen in een rechtszaak tegen de WVW en het bestuur van onze vereniging door de rechter op alle punten in het gelijk is gesteld en de eiser heeft veroordeeld tot de proceskosten.

Wij hopen u snel weer te zien in goede gezondheid en samen met u het glas te heffen!

De beste wensen voor 2021 en een goed vaarseizoen!

Namens het bestuur,

Hans Tours

Voorzitter

Lees verder


Geachte kantine bezoeker.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ZONDAG:
Oude tijd: 16:00 – 19:00
Nieuwe tijd: 14:00 – 17:00

Op verzoek van de ALV en in overleg met de Kascommissie, worden de prijzen in de kantine per september aangepast.

Prijslijst dranken 2020

Frisdrank
o.a. Fanta/Coca-cola/Jus d’orange
Appelsap/Tomatensap/Cassis
Spa blauw & Rood en chocomel
€ 1,50

 


Bier
Tapbier
Speciaal bier op de tap (Brand)
Fles bier (o.a. Dommelsch/Malt en Radler)
€ 1,50
€ 1,75
€ 1,75

Hollands gedistilleerd
o.a. Vieux/Bessenjenever
Ketel 1 Jenever
€ 1,75
€ 1,85
Buitenlands gedistilleerd
o.a. Whiskey/Tia-maria/Rum/Bailey’s en Wodka
Cognac
Wijn
o.a. Rood/Wit & Rose
Port
Martini e.d. (indien aanwezig)
€ 2,25

€ 3,00

€ 2,00

€ 2,00
€ 1,75

Koffie & Thee
€ 1,00

 

Lees verder


 

3 augustus 2020

Vandaag is het camera project afgerond!
Dank aan allen die zich daarvoor hebben ingezet onder leiding van Bert de Mos.
Na meerdere diefstallen is in het najaar van 2019 besloten tot aanschaf en ingebruikstelling
van cameratoezicht op het terrein van onze vereniging.
Dit was een forse klus en bestond onder andere uit grondwerk, leggen van kokers, aanleggen
en trekken van elektra, coax kabels, UTP kabels, plaatsen van palen, binnen brengen van alle
kabels in ons gebouw, afmonteren, aansluiten en in bedrijf stellen.
Met 10 geïnstalleerde camera’s hebben we ons gehele terrein nu 24*7 in beeld.
Deze werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd door leden van onze vereniging.
COMPLIMENTEN DAARVOOR!
Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor:
• Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel van de bezoekers;
• Het beschermen van eigendommen;
• Het voorkomen/minimaliseren van overlast;
• Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme;
• Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten;
• Het voorkomen van plaatsen van afval/grofvuil naast de container
• Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.
Mocht u vragen hebben over het gebruik van de beelden dan verwijzen wij u naar het
Camera Protocol zoals dat is toegevoegd op de website onder:
https://www.wvwassenaar.nl/reglementen/

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Lees verder


Mededeling Tariefsaanpassingen 2020

Voor 2020 zijn de tarieven ligplaatsen en trailer plekken met de inflatie aangepast en verhoogd met 2,5%.
Daarnaast is besloten de tarieven voor de walkant standaard te berekenen op een breedte van 4 meter of meer indien van toepassing.
Hiermee wordt een einde gemaakt aan de situatie dat in sommige gevallen een walkant plek goedkoper is dan een box terwijl er veel belangstelling is voor ligplaatsen aan de walkant.
Leden die deze prijsverhoging onwenselijk vinden kunnen contact opnemen met de havencommissaris en hun walkant plaats verwisselen voor een mogelijk voordeliger ligplaats in een box.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Lees verderHelaas zijn afgelopen week twee Antaris sloepen uit onze haven gestolen!
Overleg met wijkagent was er al i.v.m. overlast van hangjongeren, helaas is dit
van een andere orde.
Het bestuur adviseert dringend haar leden hun bezittingen zoveel mogelijk te
beveiligen.
Het plan dat er al was voor beveiliging van onze haven met camera bewaking
zal met prioriteit worden uitgevoerd.
Het bestuur

Lees verderZou u wel eens iets anders willen doen dan de steigerdiensten draaien op de zaterdagen? Wij zoeken heel graag nog mensen in het schoonmaakteam!
Eens in de 3 weken maken wij de kantine schoon in een klein uurtje tijd en drinken we daarna gezellig een drankje aan de bar!

Klinkt dit als muziek in de oren? Meld je dan even bij Karel de Rooij (kantinecommissaris).
Tot dan!

Lees verder