Op deze dag zal de ALV plaatsvinden.
Door alle maatregelen van het RIVM zal dit anders dan gebruikelijk zijn.

De precieze invulling krijgt u in een persoonlijke uitnodiging.

75 View