Alle uitnodigingen zij per email verstuurd!!!
Waneer deze niet bij ons bekend is, deze graag doorgeven.
Vanaf het volgende seizoen gaan we administratie kosten rekenen, wanneer we u niet per email kunnen benaderen!!


Secretaris
 
Emile Meerts
Hyacinthstraat 8
2251 VB Voorschoten
Aan: de leden van WSV Wassenaar.
Tel.: 070-511.64.30 (werk)
Mobiel: 06-17.858.857
 
e-mail:meertsmail@hotmail.com
 
 
Datum : juni 2020
Onderwerp : uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering op maandag 6 juli 2020 om 20.00 uur.
 
Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Leden Vergadering van de WSV Wassenaar opmaandag 6 juli 2020.
De vergadering vindt plaats in de kantine van de vereniging.
In verband met de huidig geldende RIVM maatregelen kan de vereniging slechts 30 leden toelaten op de ALV.
De eerste 30 aanmeldingen kunnen wij toelaten. U meld zich aan via de mail:meertsmail@hotmail.com
U krijgt van mij (de secretaris) persoonlijk via de mail bericht of u bent uitgenodigd.
Indien u géén bericht van mij ontvangt bent u helaas niet uitgenodigd!
Wij vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregelen.
 
De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda is als volgt opgesteld:
 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag A.L.V. 2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel verslag 2019
 6. Begroting 2020
 7. Verslag Kascommissie
 8. Verkiezing nieuwe Kascommissie
 9. Verkiezing bestuursleden / Rooster van aftreden
 10. Steigers / Financiering / KNWV
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
   
   
  Met vriendelijke groeten,
   
   
   
   
   
   
   
  Namens het bestuur,
  Emile Meerts
334 View