Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering van de WSV Wassenaar op:
Maandag 20 maart 2023 om 20.00 uur.

De vergadering vindt plaats in de kantine van de vereniging.

De agenda is als volgt opgesteld:
1. Opening

2. Mededelingen door de Voorzitter
3. Notulen A.L.V. 2022
4. Jaaroverzicht 2022
5. Financieel verslag 2022
6. Begroting 2023
7. Verslag Kascommissie
8. Verkiezing nieuwe Kascommissie
9. Verkiezing bestuursleden / Rooster van aftreden

  • (aftredend: penningmeester, havencommissaris, onderhoudscommissaris) deze stellen zich weer beschikbaar.
  • Indien er leden zijn welke een bestuursfunctie willen invullen , kunnen zij zich vooraf aanmelden bij het bestuur.

10. Rondvraag
11. Sluiting

Het Jaaroverzicht en het financieel verslag zullen ongeveer een week voor de vergadering op de website geplaatst worden.

Concept Jaarrekening 2022

Begroting 2023


In verband met de overstap naar een nieuw administratief systeem zullen de facturen dit jaar later verstuurd worden.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur,

POSTED BY Leo Van Egmond | mrt, 15, 2023 |