2021

 

A & B Zaterdag 9 januari 2021 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
C & D Zaterdag 23 januari 2021 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
E & F Zaterdag 6 februari 2021 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
G & H Zaterdag 20 februari 2021 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
I & J Zaterdag 6 maart 2021 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
K, L & W Zaterdag 20 maart 2021 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
TRAILER Zaterdag 3 april 2021 10.00 – 13.00 uur vervallen ivm corona
A & B Woensdag 14 april 2021 19.30 – 21.30 uur vervallen ivm corona
C & D Woensdag 28 april 2021 19.30 – 21.30 uur vervallen ivm corona
E & F Woensdag 12 mei 2021 19.30 – 21.30 uur
G & H Woensdag 26 mei 2021 19.30 – 21.30 uur
I & J Woensdag 9 juni 2021 19.30 – 21.30 uur
K, L & W Woensdag 23 juni 2021 19.30 – 21.30 uur
TRAILER Woensdag 7 juli 2021 19.30 – 21.30 uur
A & B Zaterdag 11 september 2021 10.00 – 13.00 uur
C & D Zaterdag 25 september 2021 10.00 – 13.00 uur
E & F Zaterdag 9 oktober 2021 10.00 – 13.00 uur
G & H Zaterdag 23 oktober 2021 10.00 – 13.00 uur
I & J Zaterdag 6 november 2021 10.00 – 13.00 uur
K, L & W Zaterdag 20 november 2021 10.00 – 13.00 uur
TRAILER Zaterdag 4 december 2021 10.00 – 13.00 uur

Regels steigerdiensten 2021

1. Bij aanvang van de steigerdienst de presentielijst aftekenen bij de onderhoudscommissaris onder het genot van een kopje koffie.

2. Na afloop van de steigerdienst het steigerdienstboek aftekenen bij de onderhoudscommissaris of zijn vervanger

3. De steigerdiensten mogen alleen worden uitgevoerd door volwassenen of jeugdleden die minimaal 16 jaar oud zijn. (in verband met de verzekering) Alle leden en jeugdleden zijn verzekerd. Dit betekent dat jonge kinderen of kleinkinderen van leden geen steigerdiensten mogen uitvoeren.

4. Indien men is verhinderd, moet men zich vooraf afmelden bij de onderhoudscommissaris en meteen een nieuwe afspraak maken.
Emailadres: onderhoudscommissaris@wvwassenaar.nl

5. Als men om medische redenen geen steigerdiensten kan verrichten, dan kan dit op het koffie-uurtje van het bestuur worden gemeld (gaarne een doktersverklaring overleggen).

6. De na afloop van de steigerdienst verkregen consumptiemunt kan alleen worden gebruikt voor een drankje op de dag dat de steigerdienst is gedaan.
Opgespaarde consumptiemuntjes worden niet meer geaccepteerd.

7. Op 4 december 2021 is de laatste steigerdienst ingepland.
Een ieder met een steigerdienst verplichting moet dan zijn of haar 3 beurten hebben gedaan. Uitzonderlijke gevallen zullen we tijdens de bestuursvergadering bespreken. De regels zijn als volgt wat betreft een toeslag op het netto liggeld:
€ 100,– indien één steigerbeurt niet uitgevoerd is
€ 200,– indien twee steigerbeurten niet uitgevoerd zijn
€ 300,– indien alle steigerbeurten niet uitgevoerd zijn
Bij herhaling verzaken, ook kijkend naar de voorgaande jaren zal worden overwogen om over te gaan tot het opzeggen van het lidmaatschap door het bestuur.
Hier is geen beroep tegen mogelijk tijdens de ALV.

8. Controleer voor 6 november 2021 of u de 3 verplichte steigerdiensten hebt uitgevoerd. Bij twijfel kan men contact opnemen met de onderhoudscommissaris.

9. De steigerdiensten gaan altijd door mits de weersomstandigheden zo slecht zijn dat het naar de haven komen te gevaarlijk is. Denk hierbij aan extreme gladheid. De evt vervallen steigerdienst kan bij de volgende steigerdienst 14 dagen later worden ingehaald.

10. Als men meer dan 3 steigerdiensten heeft verricht in een kalenderjaar zullen deze worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar.

11. Er komt geen schriftelijke melding indien men één of meer van zijn of haar 3 steigerdiensten niet heeft verricht.
Men is zelf verantwoordelijk om dit bij te houden.

12. Het rooster van alle steigerdiensten staat ruim voor het einde van het lopende kalenderjaar op onze website. Er hangt ook en exemplaar op het havenkantoor, in de kantine en in de publicatiekast naast de toiletten .

Het bestuur