Op maandag 29 maart 2018 heeft het bestuur besloten een ledenstop in te stellen.  De wachtlijst staat vol en er zijn veel aanvragen voor ligplaatsen. Het bestuur wil potentiële leden geen valse hoop geven dat een ligplaats binnen een redelijke termijn mogelijk is. De ledenstop is in oktober 2018 geëvalueerd. Na de evaluatie heeft het bestuur besloten de ledenstop te verlengen tot april 2019 en dan opnieuw een evaluatie te houden.

Namens het bestuur.

Jos van Rooijen

373 View