Beste trailerplaats houder,

 

Op deze dag starten we met het verwijderen van de trailers van de huidige plek.

Ik wil u verzoeken op deze dag aanwezig te zijn vanaf 10.00 uur. Om het verplaatsen van uw trailer te begeleiden.
Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, verzoek ik u zorg te dragen voor een vervanger.
Kunt u echt niets anders regelen, zorgt u er dan minimaal voor, dat de trailer vrij is van sloten e.d. zodat wij de trailer kunnen verplaatsen.
Mochten wij extra kosten moeten maken, om dat de trailer is vergrendeld, of voorzien van een slot terwijl u niet aanwezig bent, Dan zullen wij u deze kosten in rekening brengen.

Hierna zal de bestrating gereinigd worden en de nieuwe vakken gemaakt.
Dit zullen duidelijk gemarkeerde, vaste plaatsen worden.
Vanaf het moment dat de plaatsen gecreëerd zijn, krijgt u dus een vaste plek met een nieuw nummer toegewezen.
Op deze plek mag zich alleen een duidelijk gemerkte trailer of een trailer met boot bevinden.
Wanneer uw boot op dit moment niet duidelijk is gemerkt, verzoek ik u zich z.s.m. te melden.

Wij verzoeken u om alle losliggende spullen rondom uw trailerplek te verwijderen.
Wanneer dit op het moment van opnieuw indelen nog niet is gebeurd, dan zullen deze spullen definitief worden verwijderd.

Eventuele trailers zonder registratie of duidelijke eigenaar, zullen op een niet te benaderen plaats aan de ketting worden gelegd.

 

De havencommissaris

370 View