Beste watersporters,

Zoals u bekend is, heeft een aantal bestuursleden te kennen gegeven op termijn hun bestuursfunctie te willen neerleggen. Binnen het bestuur worden enkele functies gewisseld met het gevolg dat de functie van Penningmeester vacant komt.

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging. Hij verricht de betalingen en stuurt nota’s naar de leden. Hij maakt jaarlijks een financieel jaarverslag op van het voorgaande jaar en een begroting voor het nieuwe jaar. De penningmeester wordt ondersteunt door de tweede penningmeester en werkt nauw samen met een  accountancy bureau.

Wilt u werken in een leuk team en meehelpen het beleid te bepalen en uit te voeren, meldt u dan bij een van de bestuursleden of als u interesse heeft stuur een email naar wvwassenaar@hotmail.com

Het bestuur

Lees verder


Zou u wel eens iets anders willen doen dan de steigerdiensten draaien op de zaterdagen? Wij zoeken heel graag nog mensen in het schoonmaakteam!
Eens in de 3 weken maken wij de kantine schoon in een klein uurtje tijd en drinken we daarna gezellig een drankje aan de bar!

Klinkt dit als muziek in de oren? Meld je dan even bij Anita (kantinecommissaris).
Tot dan!

Lees verder


Beste watersporters,

In september is het asbesthoudende dak van de loods vervangen. Om deze reden is in juli de loods leeggehaald. De komende maand zal de loods weer worden ingericht. Het bestuur heeft hiervoor de volgende regels vastgesteld.

De loods wordt een werkplaats met open kasten. De kasten kunnen worden gebruikt om gereedschap en andere materialen (bijv. verf, schroeven enz.) in te plaatsen. Het gereedschap en de andere materialen moeten zijn voorzien van een naam.

Wintertenten kunnen worden opgeslagen in overleg met de havencommissaris. Ook de wintertenten moeten zijn voorzien van een naam. De opslag van gereedschap, materialen en wintertenten gebeurt op eigen risico.

Het is niet meer toegestaan om (brom)fietsen in de loods te parkeren.

Met elkaar kunnen we van de loods een veilige en schone werkplaats maken.

Het bestuur.

Lees verder