Allen,

In verband met het herindelen van de trailerplaatsen is het niet toegestaan te parkeren van 14-04-2018 t/m 21-04-2018.

Tijdens deze week zullen alle trailers verplaatst worden
en zullen er grote machines en vrachtwagens op het terrein rijden.

Om hiervoor de ruimte te creëren en schade aan auto’s te voorkomen, hebben we besloten de haven af te sluiten voor overig verkeer.

Lees verder


Beste trailerplaats houder,

 

Op deze dag starten we met het verwijderen van de trailers van de huidige plek.

Ik wil u verzoeken op deze dag aanwezig te zijn vanaf 10.00 uur. Om het verplaatsen van uw trailer te begeleiden.
Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, verzoek ik u zorg te dragen voor een vervanger.
Kunt u echt niets anders regelen, zorgt u er dan minimaal voor, dat de trailer vrij is van sloten e.d. zodat wij de trailer kunnen verplaatsen.
Mochten wij extra kosten moeten maken, om dat de trailer is vergrendeld, of voorzien van een slot terwijl u niet aanwezig bent, Dan zullen wij u deze kosten in rekening brengen.

Hierna zal de bestrating gereinigd worden en de nieuwe vakken gemaakt.
Dit zullen duidelijk gemarkeerde, vaste plaatsen worden.
Vanaf het moment dat de plaatsen gecreëerd zijn, krijgt u dus een vaste plek met een nieuw nummer toegewezen.
Op deze plek mag zich alleen een duidelijk gemerkte trailer of een trailer met boot bevinden.
Wanneer uw boot op dit moment niet duidelijk is gemerkt, verzoek ik u zich z.s.m. te melden.

Wij verzoeken u om alle losliggende spullen rondom uw trailerplek te verwijderen.
Wanneer dit op het moment van opnieuw indelen nog niet is gebeurd, dan zullen deze spullen definitief worden verwijderd.

Eventuele trailers zonder registratie of duidelijke eigenaar, zullen op een niet te benaderen plaats aan de ketting worden gelegd.

 

De havencommissaris

Lees verder


Zaterdag avond 28 April 2018 is er een gezellige back to the 60’s avond!

Deze avond zal er een DJ zijn die uit eigen verzameling, de bekende hits uit deze periode zal draaien!

Haal de dansschoenen uit het vet en kom met de voetjes van de vloer!

de avond begint om 20.00 uur maar de zaal gaat om 19:30 uur al open!

kom op tijd!

entree tickets zijn alleen vooraf te koop voor 5 euro p.p. inclusief een gratis consumptie!
in de kantine van watersport vereniging wassenaar.
van Duijvenvoordelaan 526, wassenaar

Openingstijden van de Kantine per maart 2018:

woensdag 16:00 tot 19:00
vrijdag 16:00 tot 19:00
zaterdag 10:00 tot 14:00 en 16:00 tot 19:00

van maart tot en met oktober:
zondag 16:00 tot 19:00

foto van Watersportvereniging Wassenaar.
 
 
 
Lees verder


Beste Watersportvrienden

Hellingen op zaterdag 7 April 2018

Aan de eigenaren van de boten die op de kant staan wordt gevraagd om op 7 april a.s. ruim op tijd aanwezig te zijn bij hun boot wanneer deze weer te water gaat.
Zorg dat uw motor in orde is. Het hellingen begint om 07.00 uur. Als eerste zullen de boten die in de lashoek staan te water gaan.

Overwinteraars te water dienen uiterlijk 6 april 2018 de haven te hebben verlaten.

Misschien ten overvloede maar toch nog even aandacht voor het volgende.

Na 10 maart 2018 is het niet meer toegestaan droog te schuren,  te slijpen of verfspattende werkzaamheden te verrichten.
Iedereen wordt vanaf deze datum in de gelegenheid gesteld zijn boot af te lakken.
Dringend verzoeken wij u zich hieraan te houden.

 

De Havencommissie.

Sander Daamen

Lees verderRegelmatig komen we op de haven oude gasflessen tegen.
Deze oude gasflessen, die vaak niet meer voldoen aan de normen en regels vormen een gevaar voor onze haven.

zorg er voor dat je gasfles veilig is en goedgekeurd is.
laat gasflessen niet steeds opnieuw vullen, maar ruil ze om!

wanneer de havenmeester een onveilige gasfles tegenkomt, zal hij deze drukvrij maken en de gasfles verwijderen.

Voorkom grote problemen en ongelukken zorg dat je een veilige gasfles hebt!

De Havencommissaris

Lees verderBeste watersporters,

De vakantieperiode is bijna voorbij. In de haven betekent dit dat de steigerdiensten weer gaan beginnen en dat het bestuur weer gaat vergaderen.

U bent gewend dat het bestuur in principe iedere derde donderdag van de maand vergadert in het verenigingsgebouw. Het bestuur heeft besloten om op een andere dag te gaan vergaderen.

Iedere derde maandag van de maand vergadert het bestuur om 20.00 uur. Vooraf gaande aan de vergadering is het koffie-uurtje  en kunnen leden vanaf 19.30 uur met het bestuur praten.

Het bestuur staat u graag ter woord tijdens het koffie-uurtje. Heeft u een goed idee, ziet u ergens problemen of zijn er persoonlijke redenen om met het bestuur van gedachten te wisselen kom gerust langs. U bent van harte welkom.

Lees verder


Hoe veilig is uw gasinstallatie aan boord en wat te doen bij brand?

Hoe lang is het geleden dat de gasinstallatie bij u aan boord is gecontroleerd?Geadviseerd wordt tenminste eens in de drie jaar een inspectie uit te voeren.

Keuring en verkoop van brandblussers op 18 april 2015

Keuring en verkoop van brandblussers op 18 april 2015

Als u alle voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, de apparaten veilig gebruikt en periodiek zorgt voor vakkundige controle, is de kans op ontploffing of brand aan boord gelukkig erg klein geworden. Maar: een ongeluk blijft in een klein hoekje zitten.

Bij brand aan boord is de volgorde: 

  • Eerst bemanning dan het schip.
  • Zorg dat iedereen in veiligheid wordt gebracht.
  • Bespreek zo’n calamiteit vooraf en neem instructies met uw scheepsgenoten door.
  • Door paniek worden kleine ongelukken groot.
  • Zorg voor goed en werkzaam blusmateriaal.
  • Dus geen oude roestige brandblussers ergens in het vooronder, maar actueel materiaal dat direct voor het grijpen ligt. Denk bijvoorbeeld aan een branddeken in of bij de kombuis.
  • Laat uw blussers elke twee jaar keuren. Neem geen risico. Bovendien voorkomt u op deze manier problemen met de verzekering.
  • Is de EHBO-doos paraat? Zorg voor een complete verbandtrommel.
  • En weet wat u moet doen als u de deksel eraf haalt….

 

 

 

Lees verder